Descarca adeziunea Semper Lex

S.N.P.L. SEMPER LEX solicita conducerii Politiei Locale Sibiu respectarea drepturilor politistilor locali din subordine

Către, POLIŢIA LOCALĂ SIBIU B-dul Victoriei nr. 1-3 Jud. Sibiu

         Întrucât termenul legal de soluţionare a fost depăşit, prin prezenta, revenim la adresele noastre cu nr. 1220/24.02.2014, respectiv, 1221/24.02.2014, prin care vă rugam să dispuneţi pentru poliţiştii locali din cadrul Poliţiei Locale Sibiu aplicarea dispoziţiilor art. 1 alin. (1) pct. B, Anexa I din Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, care precizează că, “Funcţionarii publici beneficiază de un spor pentru condiţii periculoase sau vătămătoare de până la 15% din salariul de bază, corespunzător timpului lucrat.”.           De asemenea, vă rugăm să dispuneţi majorarea salariului de bază al poliţiştilor locali din cadrul Poliţiei Locale Sibiu în conformitate cu dispoziţiile pct. 3, Anexa I, pct. A, lit. d) din Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, care menţionează că, “Pentru compensarea activităţii specifice salariul de bază al poliţiştilor comunitari se majorează cu până la 3 clase de salarizare succesive, prin act administrativ al ordonatorului de credite.”.           Totodată, vă rugăm să ne comunicaţi demersurile întreprinse faţă de solicitările noastre.           Cu deosebită consideraţie,

Preşedinte, MACAROV Cristian