Descarca adeziunea Semper Lex

Senatorii au adoptat ieri, 23.09.2013, propunerea legislativa privind indemnizatia de hrana pentru politistii locali

Senat: Personalul din poliţia locală are dreptul la hrană gratuită

Senatorii au adoptat, luni, o iniţiativă legislativă potrivit căreia cadrele din poliţia locală aparţinând autorităţilor administraţiei publice locale ar urma să aibă dreptul, în timp de pace, la hrană gratuită.

Ei au adoptat, în acest sens, propunerea legislativă privind modificarea Ordonanţei 26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională.

În prezent, au dreptul la hrană gratuită în timp de pace personalul din Ministerul Apărării Naţionale, personalul din Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Justiţiei – Direcţia Generală a Penitenciarelor şi Serviciul Independent de Protecţie şi Anticorupţie, al SRI, SIE, SPP, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale.

Iniţiatorii proiectului, mai mulţi senatori PNL, argumentează în expunerea de motive că adoptarea unei astfel de măsuri este justificată având în vedere natura muncii depuse de personalul din cadrul poliţiei locale – efort fizic şi psihic prelungit, exercitarea atribuţiilor în perioade cu temperaturi extreme.

Proiectul de act normativ a fost dezbătut şi votat de Senat în calitate de primă Cameră sesizată.

 

Sursa: www.mediafax.ro

 

Legis_PDF_2013_13L216AD

Legis_PDF_2013_13L216ca3

Legis_PDF_2013_13L216ca7

Legis_PDF_2013_13L216CR

Legis_PDF_2013_13L216EM

Legis_PDF_2013_13L216FG

Legis_PDF_2013_13L216LG

Legis_PDF_2013_13L216PV

 

Data Curenta: 23-09-2013

Program Ordine de zi
Descriere De La Pana La
Lucrări în PLENUL SENATULUI
– Dezbaterea iniţiativelor legislative înscrise în ordinea de zi
16:00 18:00
Întrebări, interpelări şi răspunsuri 18:00 19:30

 

Nr. Punct P.L. Descriere Rezoluție
1
Notă privind adoptarea tacită, prin împlinirea termenului la 19 septembrie 2013, a următoarelor iniţiative legislative:
1. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale şi în administrarea consiliilor locale ale acestora.
2. Propunerea legislativă pentru completarea art. 2 din Legea nr. 84/2012 privind unele măsuri referitoare la veniturile de natură salarială ale personalului plătit din fonduri publice.
2
L487/23.09.2013
L488/23.09.2013
Aprobarea procedurii de urgenţă pentru dezbaterea şi adoptarea următoarelor iniţiative legislative:
1. Proiectul de lege privind completarea articolului 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 66/1999 pentru aderarea României la Convenţia cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961. (propunere legislativă) – adoptat tacit de Camera Deputaţilor2. Proiectul de lege pentru completarea Legii nr.1/05.01.2011 privind educaţia naţională. (propunere legislativă) – adoptat tacit de Camera Deputaţilor

– se supune la vot (se aprobă cu votul majorităţii senatorilor prezenţi)

3
Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2013 pentru completarea art. 4 alin. (1) din Legea nr. 349/2007 privind reorganizarea cadrului instituţional în domeniul managementului substanţelor chimice.
(termen de adoptare tacită: 09.10.2013)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului
Raport de admitere cu un amendament admis
Caracterul legii: ordinară
Adoptat
4
Proiectul de lege privind cooperarea dintre Parlament şi Guvern în domeniul afacerilor europene – reexaminare (la solicitarea Preşedintelui României) – adoptat de Camera Deputaţilor (12.06.2013)
Comisie fond: Comisia pentru afaceri europene
Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului
Raport de admitere
Caracterul legii: organică
Adoptat
5
Proiectul de lege privind efectuarea stagiului pentru absolvenţii de învăţământ superior. – prioritate legislativă a Guvernului
(termen de adoptare tacită: 10.10.2013)
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: organică
Adoptat
6
Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/2013 privind prorogarea termenului prevăzut la art. V din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică. – prioritate legislativa a Guvernului
(termen de adoptare tacită: 20.11.2013)
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
Adoptat
7
Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 13/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare referitoare la premierea elevilor care au obţinut media 10 la examenul de bacalaureat 2013. – prioritate legislativă a Guvernului
(termen de adoptare tacită: 20.11.2013)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
Adoptat
8
Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 24/2013 pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte, precum şi pentru aprobarea plăţii unei contribuţii financiare la organisme internaţionale.
(termen de adoptare tacită: 20.11.2013)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
Adoptat
9
Propunerea legislativă privind modificarea articolului 1 din Ordonanţa nr. 26 din 22 iulie 1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională. (termen de adoptare tacită: 23.10.2013)
Comisie fond: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului
Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
Adoptat
10
Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 226/2011 privind reparaţiile morale şi materiale pentru fostele cadre militare active, îndepărtate abuziv din armată în perioada 23 august 1944 – 31 decembrie 1961. (termen de adoptare tacită: 23.10.2013)
Comisie fond: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
Raport de admitere cu un amendament admis
Caracterul legii: ordinară
Respins
11
Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate.
(termen de adoptare tacită: 30.10.2013)
Comisie fond: Comisia pentru politică externă
Raport de admitere cu un amendament admis
Caracterul legii: ordinară
12
Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art. 8 din Legea nr. 198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe şi nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate.
(termen de adoptare tacită: 30.10.2013)
Comisie fond: Comisia pentru politică externă
Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
13
Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice.
(termen de adoptare tacită: 06.11.2013 )
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului
Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară
14
Proiectul de lege privind modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 123 din 20 februarie 2007. (propunere legislativă) – adoptat tacit de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului
Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: organică
15
Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (termen de adoptare tacită: 30.10.2013)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
Raport de respingere
Caracterul legii: organică
16
Propunerea legislativă pentru modificarea anexei nr. 3 şi a anexelor nr. 3.30, respectiv 8.11 din Legea nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu – Şişeşti” şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, cu modificările şi completările ulterioare.
(termen de adoptare tacită:16.10.2013)
Comisie fond: Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
Raport de respingere
Caracterul legii: organică
17
Propunerea legislativă pentru modificarea Codului silvic, aprobat prin Legea nr. 46/2008 republicată cu modificările şi completările ulterioare. (termen de adoptare tacită: 06.11.2013)
Comisie fond: Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală
Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
18
Vot finalPropunerea legislativă privind colectarea datelor personale ale utilizatorilor serviciilor de tip Prepay. – vot pe raport şi vot final (termen de adoptare tacită: 02.10.2013)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară

19
Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 117/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale.- reexaminare (la solicitarea Preşedintelui României) (17.07.2013) – reluare vot
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
Raport de admitere
Caracterul legii: organică
20
Întrebări, interpelări şi răspunsuri. (orele 18,00 – 19,30)