Descarca adeziunea Semper Lex

Raspunsul SNPL SEMPER LEX la punctul de vedere al Ministerului muncii si Justitiei Sociale

Către :      MINISTERUL MUNCII ŞI JUSTIŢIEI SOCIALE

În atentia: Doamnei ministru LIA-OLGUŢA VASILESCU

 

De la:       Sindicatul National al Politistilor Locali ,,Semper Lex”

Reprezentat prin:  Președinte Cristian Macarov

 

Ref. la:    Răspuns la adresa dumneavoastră nr 4277/LOV/06.12.2017 privind problema cumulului pensiei cu salariul în domeniul bugetar și în special în  cazul persoanelor care provin din sistemul naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională

 

 

                                            Stimată doamnă ministru,

 

Având în vedere Punctul de vedere al Ministerului Muncii și Justiției Sociale cu nr. 4277/LOV/06.12.2017, subscrisul Sindicatul Naţional al Poliţiştilor Locali ,,Semper Lex”, cu sediul in Bucureşti, str. Valea Oltului nr. 28, bl. M41, ap. 83, sector 6, înregistrat la poziţia nr. 1 din 07.03.2011 în Registrul special aflat la grefa Judecătoriei Sectorului 6 Bucureşti, cu personalitate juridică acordată prin sentinţa civilă nr. 1714/07.03.2011 pronunţată de Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti, facem următoarele precizări:

  1. Cele dezvoltate de Ministerul Muncii și Justiției Sociale în Punctul de vedere tranmis prin Adresa nr 4277/LOV/06.12.2017 reprezintă rezultatul fie a unei neînțelegeri a propunerii legislative formulate de subscrisul sindicat, fie a unei interpretări cu rea credință a celor formulate de noi.
  2. Precizăm că propunerea noastră nu are un caracter discriminatoriu, întrucât nu vizează acordarea sau restrângerea unor drepturi numai unei sau unor categorii profesionale, cu excluderea altora. Subscrisul sindicat am formulat propunerea legislativă cu privire la persoanele care provin din sistemul naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională întrucât aceasta este sfera de acoperire a categoriilor de angajați pe care le reprezentăm, însă nu am exclus în niciun fel aplicarea acesteia la nivelul întregului domeniu al raporturilor de serviciu și cele conexe acestora din sfera bugetară.
  3. Reiterăm în acest sens pe scurt faptul că subscrisul sindicat, prin propunerea legislativă formulată și înaintată, în ceea ce priveste problematica cumulului pensiei cu salariul in domeniul bugetar, am propus pe de o parte statuarea unui principiu, iar pe de altă parte, pentru buna şi corecta aplicare a principiului, introducerea unei distincţii în ceea ce priveşte sfera de cuprindere a obiectului interdicţiei.

Principiul propus este acela al impunerii unei interdicții pentru salariații bugetari de a se angaja ulterior pensionării și astfel de a cumula pensia primită cu salariul obținut ca urmare a angajării. Pe de altă parte, așa cum am arătat, acest principiu ar urma să fie completat, explicitat și în același timp limitat de regula conform căreia interdicția ar urma să se aplice doar în ceea ce privește angajarea în domeniul bugetar sau cvasibugetar (regiile autonome și societatile cu capital majoritar de stat), cu stabilirea libertății depline de angajare în domeniul privat.

  1. Pentru o bună înțelegere a punctului nostru de vedere, vă rugăm să aveți în vedere precizarea pe care o riterăm că orice referire la persoanele care provin din sistemul naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională nu este una limitativă, ci are în vedere doar circumscrierea demersului nostru la sfera de acoperire a categoriilor de angajați pe care le reprezentăm, pentru a nu încălca principiul sindical al reprezentării. Dealtfel, în chiar cuprinsul scrisorii înaintate am precizat expres că avem în vedere problematica de mare actualitate a cumulului pensiei cu salariul în domeniul bugetar.
  2. În aceste condiții, având în vedere toate cele de mai sus, nu vedem unde poate fi sezizat un caracter discriminatoriu al popunerii noastre, ci dimpotrivă apreciem că aceasta are un caracter profund nediscriminatoriu și este în concordanță cu toate prevederile legale invocate de Ministerului Muncii și Justiției Sociale în Punctul de vedere transmis către subscrisul cu numărul mai sus menţionat.

 

Sindicatul National al Politistilor Locali ,,Semper Lex”

 Președinte

Macarov Cristian