Descarca adeziunea Semper Lex

Obiective

 

         Sindicatul National al Politistilor Locali “SEMPER LEX” isi propune sa actioneze pentru realizarea urmatoarelor obiective principale:

a) asigurarea unui loc de munca corespunzator pentru fiecare membru, cu nivelul de calificare si competenta profesionala;

b) promovarea liberei initiative, a libertatii de exprimare si asigurarea unitatii de actiune a sindicatelor si grupurilor de initiativa sindicala afiliate;

c) actionarea prin toate mijloacele legale pentru perfectionarea continua a legislatiei muncii, in concordanta cu modificarile ce pot intervene in viata economica si sociala;

d) respectarea intocmai a prevederilor legale referitoare la ocrotirea si garantarea muncii, si a drepturilor ce deriva din acestea;

e) asigurarea protectiei liderilor de sindicat si delegatilor sindicali, atat pe durata mandatului lor, cat si dupa expirarea acestuia;

f) asigurarea platii concediului anual de odihna pentru toti membrii sai;

g) realizarea unei depline securitati a muncii prin negocieri cu conducerea autoritatilor si institutiilor publice, in scopul asigurarii conditiilor normale de munca, a microclimatului in limitele admise de normele in vigoare, a dotarii locurilor de munca cu dispozitive si aparate de prevenire a accidentelor si imbolnavirilor profesionale;

h) demersuri pentru oprirea temporara sau definitiva a unui punct de lucru sau instalatii aflate intr-un punct de lucru daca aceasta pune in pericol viata sau sanatatea angajatilor;

i) recuperarea, pentru toti membrii sindicatului, a sumelor de bani retinute in mod abuziv si impunerea respectarii tuturor drepturilor membrilor sindicatului, prevazute in dispozitiile legale si neacordate din diferite motive;

j) participare cu reprezentanti ai sindicatului la constituirea comisiilor de disciplina si asigurarea respectarii procedurilor disciplinare in conformitate cu dispozitiile legale;

k) asigurarea unei aparari eficiente a membrilor sindicatului in fata comisiilor de disciplina, si sprijinirea acestora prin toate mijloacele legale in organizarea apararii in cursul altor procedure legale indreptate impotriva lor, in limita disponibilitatilor financiare pe care le are sindicatul;

l) participarea cu reprezentanti ai sindicatului la constituirea comisiilor paritare;

m) participarea cu reprezentanti ai sindicatului in cadrul comisiilor de examinare, promovare si testare profesionala anuala;

n) promovarea de initiative legislative.