Descarca adeziunea Semper Lex

Munca de noapte

Marea majoritate a angajaţilor lucrează în timpul zilei, însă pentru cei care îşi desfăşoară activitatea pe durata nopţii, au fost prevăzute în Codul muncii o serie de reglementări legale specifice. Acestea sunt necesare, ţinând cont de impactul pe care îl poate avea munca de noapte asupra salariatului (din punct de vedere fizic, mental, social etc.) şi trebuie cunoscute atât de angajatori, cât şi de angajaţi.

Ce este munca de noapte?

Se consideră muncă de noapte munca prestată în intervalul orar 22:00 – 6:00.

Salariatul de noapte

Salariatul de noapte reprezintă, după caz:

  • salariatul care efectuează muncă de noapte cel puțin 3 ore din timpul său zilnic de lucru;
  • salariatul care efectuează muncă de noapte în proporție de cel puțin 30% din timpul său lunar de lucru.

Durata timpului de lucru

Durata normală a timpului de lucru, pentru salariatul de noapte, nu va depăși o medie de 8 ore pe zi, calculată pe o perioadă de referință de maximum 3 luni calendaristice, cu respectarea prevederilor legale cu privire la repausul săptămânal.

Durata normală a timpului de lucru pentru salariații de noapte a căror activitate se desfășoară în condiții speciale sau deosebite de muncă nu va depăși 8 ore pe parcursul oricărei perioade de 24 de ore decât în cazul în care majorarea acestei durate este prevăzută în contractul colectiv de muncă aplicabil și numai în situația în care o astfel de prevedere nu contravine unor prevederi exprese stabilite în contractul colectiv de muncă încheiat la nivel superior. În această situaţie, angajatorul este obligat să acorde perioade de repaus compensatorii echivalente sau compensare în bani a orelor de noapte lucrate peste durata de 8 ore.

Angajatorul care, în mod frecvent, utilizează munca de noapte este obligat să informeze despre aceasta inspectoratul teritorial de muncă.

Beneficii

Salariații de noapte beneficiază:

  • fie de program de lucru redus cu o oră față de durata normală a zilei de muncă, pentru zilele în care efectuează cel puțin 3 ore de muncă de noapte, fără ca aceasta să ducă la scăderea salariului de bază;
  • fie de un spor pentru munca prestată în timpul nopții de 25% din salariul de bază, dacă timpul astfel lucrat reprezintă cel puțin 3 ore de noapte din timpul normal de lucru.

Examen medical

Salariații care urmează să desfășoare muncă de noapte sunt supuși unui examen medical gratuit înainte de începerea activității și, după aceea, periodic.

Salariații care desfășoară muncă de noapte și au probleme de sănătate recunoscute ca având legătură cu aceasta vor fi trecuți la o muncă de zi pentru care sunt apți.

Cine nu poate presta muncă de noapte?

Reţinem, în primul rând, că nu pot presta muncă de noapte tinerii care nu au împlinit vârsta de 18 ani. De asemenea, femeile gravide, lăuzele și cele care alăptează nu pot fi obligate să presteze muncă de noapte.

Amenzi pentru angajatori

Încălcarea prevederilor legale referitoare la munca de noapte constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.500 lei la 3.000 lei. Constatarea contravenției și aplicarea sancțiunii se fac de către inspectorii de muncă.

Sursa: https://legestart.ro/video-munca-de-noapte/