Descarca adeziunea Semper Lex

Legea nr. 138/2015 privind completarea legii politiei locale

Parlamentul României

 

Lege nr. 138 din 08/06/2015
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 408 din 10/06/2015
Legea nr. 138/2015 privind completarea Legii poliţiei locale nr. 155/2010

________________________________________
Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. – Legea poliţiei locale nr. 155/2010, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 339 din 8 mai 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:
– După articolul 44 se introduce un nou articol, articolul 441, cu următorul cuprins:
„Art. 441. – (1) Ziua de 21 mai se declară Ziua poliţiei locale.
(2) Autorităţile administraţiei publice locale şi organizaţiile neguvernamentale interesate pot sprijini organizarea manifestărilor dedicate sărbătoririi acestei zile.”

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA PREŞEDINTELE SENATULUI
CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

Bucureşti, 8 iunie 2015.
Nr. 138.

Legea nr. 138 din 08.06.2015 privind completarea legii politiei locale