Descarca adeziunea Semper Lex

Guvernul Romaniei a aprobat hotararea referitoare la metodologia de acordare a normei de hrana pentru personalul politiei locale

Personalul poliției locale cu statut de funcționar public sau personal contractual va beneficia de dreptul la norma de hrană acordat de autoritățile locale, în limita bugetului aprobat, potrivit prevederilor incluse într-o ordonanță de urgență aprobată de Guvern la data de 11.03.2015.
Menționăm că începând cu 1 ianuarie 2015, autoritățile administrației publice locale pot acorda în limita bugetului aprobat, prin hotărâre a consiliului local, norma de hrană pentru polițiștii locali, drept conferit de prevederile art. 351 din Legea poliției locale nr. 155/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Aceste prevederi însă nu acordau dreptul la norma de hrană întregului personal al poliției locale.
La aceeasi data, Guvernul a aprobat printr-o Hotărâre, metodologia de acordare a normei de hrană pentru personalul poliției locale. Astfel, polițiștii locali vor primi norma de hrană aprobată fie în natură (prin unități proprii sau servicii externalizate), fie în bani (o alocație valorică zilnică), în funcţie de  hotărârea consiliului local.

Norma de hrană se acordă polițiștilor locali cu funcții de execuție sau de conducere, în limita plafoanelor calorice.
De norma de hrană va beneficia și personalul încadrat pe o perioadă determinată de timp pe posturile devenite temporar vacante.
Alocația valorică și actualizarea normei de hrană pentru polițiștii locali se va aproba prin ordin al ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.
Norma de hrană de care vor beneficia polițiștii locali va fi plătită din bugetele locale, cu încadrarea în limitele cheltuielilor de personal.